ติดต่อสอบถามข้อมูล


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

Website    เบอร์โทรศัพท์  056 - 615932

 

สำนักงานเกษตรจังหวัด

Website    เบอร์โทรศัพท์  056 - 652900 ถึง 1

 

สำนักงานแขวงการทางพิจิตร

Website    เบอร์โทรศัพท์  056 - 697016

 

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

Website    เบอร์โทรศัพท์  056 - 697217 ถึง 8