ฐานข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตร

 

   ประจำเดือน กันยายน 2554 << Click!! >>
   ประจำเดือน สิงหาคม 2554 << Click!! >>

ฐานข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตร

 

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

 

วันที่ 15 กันยายน 2554 วันที่ 19 กันยายน 2554 วันที่ 23 กันยายน 2554 วันที่ 27 กันยายน 2554
วันที่ 16 กันยายน 2554 วันที่ 20 กันยายน 2554 วันที่ 24 กันยายน 2554 วันที่ 28 กันยายน 2554
วันที่ 17 กันยายน 2554 วันที่ 21 กันยายน 2554 วันที่ 25 กันยายน 2554 วันที่ 29 กันยายน 2554
วันที่ 18 กันยายน 2554 วันที่ 22 กันยายน 2554 วันที่ 26 กันยายน 2554 วันที่ 30 กันยายน 2554

 

เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 วันที่ 12 ตุลาคม 2554 วันที่ 23 ตุลาคม 2554
วันที่ 2 ตุลาคม 2554 วันที่ 13 ตุลาคม 2554 วันที่ 25 ตุลาคม 2554
วันที่ 3 ตุลาคม 2554 วันที่ 14 ตุลาคม 2554 วันที่ 26 ตุลาคม 2554
วันที่ 4 ตุลาคม 2554 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 วันที่ 27 ตุลาคม 2554
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 วันที่ 16 ตุลาคม 2554 วันที่ 28 ตุลาคม 2554
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 วันที่ 17 ตุลาคม 2554 วันที่ 29 ตุลาคม 2554
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 วันที่ 18 ตุลาคม 2554 วันที่ 31 ตุลาคม 2554
วันที่ 8 ตุลาคม 2554 วันที่ 19 ตุลาคม 2554  
วันที่ 9 ตุลาคม 2554 วันที่ 20 ตุลาคม 2554  
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 วันที่ 21 ตุลาคม 2554  
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 วันที่ 22 ตุลาคม 2554  

 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554  
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554  
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554    
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554    
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554    
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554    

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

 

 

   สถานการณ์ประจำวัน ก่อนหน้า << Click!! >>