ประกาศจังหวัดพิจิตร / ข่าวสารเพื่อการติดตามข้อมูลประจำวัน

 

   ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อำเภอต่าง ๆ

 

     รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

สภาพอากาศภาคเหนือ

         อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๑๖-๑๙ องศา อุณหภูมิสูงสุด ๒๙-๓๑ องศา สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๕-๑๑ องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.

สรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดพิจิตร

 

๑.ปริมาณน้ำฝน

ที่

สถานี

ลุ่มน้ำ

ที่ตั้ง

อำเภอ

จังหวัด

สถิติฝนสูงสุด

ปริมาณฝน-มม.(วันที่)

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

จ.

อ.

30

1

2

3

4

5

6

1

P.7A

ปิง

 

เมือง

กำแพงเพชร

138.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

Y.6

ยม

 

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

153.60

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

N.12A

น่าน

 

ท่าปลา

อุตรติดตถ์

143.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

N.60

น่าน

 

ตรอน

อุตรติดตถ์

203.20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

N.8A

น่าน

 

บางมูลนาก

พิจิตร

85.90

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

ศูนย์อุทกฯ

น่าน

 

ต.ท่าทอง อ.เมือง

พิษณุโลก

165.70

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

S.33

ป่าสัก

 

หล่มเก่า

เพชรบูรณ์

157.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

S.42

ป่าสัก

 

วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์

191.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

อุตุฯ จ.ตาก

ปิง

 

เมือง

ตาก

179.60

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

อุตุฯ จ.อุตรดิตถ์

น่าน

 

เมือง

อุตรติดตถ์

263.70

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

อุตุฯ จ.พิจิตร

น่าน

 

เมือง

พิจิตร

273.50

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

อุตุฯ จ.เพชรบูรณ์

ป่าสัก

 

เมือง

เพชรบูรณ์

160.60

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

๒.สภาพน้ำท่าจังหวัดภาคเหนือ

                        แม่น้ำยม
                        ๑.ระดับน้ำแม่น้ำยม อำเภอศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย                ที่สถานีวัดน้ำ   Y. ๑๔
ระดับน้ำ ๑.๕๒ ม. จุดวิกฤติ ๑๑.๔๓ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๙.๙๑ ม.  ระดับน้ำ ลดลง ๐.๐๓ เมตร
                        ๒.ระดับน้ำแม่น้ำยม   อำเภอสวรรคโลก   จังหวัดสุโขทัย                ที่สถานีวัดน้ำ   Y. ๓ A
ระดับน้ำ ๐.๔๑ จุดวิกฤติ ๑๐.๑๕ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๙.๗๔ ม. ระดับน้ำ เพิ่มขึ้น ๐.๐๑ เมตร
                        ๓.ระดับน้ำแม่น้ำยม   อำเภอบางระกำ    จังหวัดพิษณุโลก                ที่สถานีวัดน้ำ   Y. ๑๖
ระดับน้ำ ๒.๗๐ ม. จุดวิกฤติ ๗.๑๕ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๔.๔๕ ม.  ระดับน้ำ ลดลง ๐.๔๔ เมตร

 

                      แม่น้ำน่าน
                        ๑.ระดับน้ำแม่น้ำน่าน   อำเภอเมือง       จังหวัดอุตรดิตถ์               ที่สถานีวัดน้ำ    N. ๒ B
ระดับน้ำ ๒.๑๒ ม. จุดวิกฤติ ๗.๖๓ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๕.๕๑ ม.  ระดับน้ำ เพิ่มขึ้น ๐.๓๕ เมตร
                        ๒.ระดับน้ำแม่น้ำน่าน   อำเภอเมือง       จังหวัดพิษณุโลก                ที่สถานีวัดน้ำ      N. ๕ A
ระดับน้ำ ๑.๕๓ ม. จุดวิกฤติ ๑๐.๕๔ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๙.๐๑ ม.  ระดับน้ำ ลดลง ๐.๐๒ เมตร

๓.สภาพน้ำท่าจังหวัดพิจิตร

                        แม่น้ำยม
                       ๑.ระดับน้ำแม่น้ำยม   บ้านสามง่าม   ในเขตอำเภอสามง่าม                ที่สถานีวัดน้ำ    Y. ๑๗
ระดับน้ำ ๑.๗๕ ม. จุดวิกฤติ ๕.๕๖ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๓.๘๑ ม. ระดับน้ำ ลดลง ๐.๑๕ เมตร
                        ๒.ระดับน้ำแม่น้ำยม   เขตเทศบาลตำบลโพทะเล               ที่สถานีวัดน้ำ     Y. ๕
ระดับน้ำ ๓.๕๐ ม. จุดวิกฤติ ๖.๙๕ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๓.๔๕ ม. ระดับน้ำ ลดลง ๐.๒๘ เมตร

 

                      แม่น้ำน่าน
                       ๑.ระดับน้ำแม่น้ำน่าน บ้านราชช้างขวัญในเขต อ.เมืองพิจิตร                ที่สถานีวัดน้ำ     N. ๗ A
ระดับน้ำ ๒.๓๕ ม. จุดวิกฤติ ๑๐.๒๑ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๗.๘๖ ม. ระดับน้ำ ลดลง ๐.๒๑ เมตร
                       ๒.ระดับน้ำแม่น้ำน่าน   บ้านบางมูลนาก  อ.บางมูลนาก              ที่สถานีวัดน้ำ     N. ๘ A
ระดับน้ำ ๓.๑๐ ม. จุดวิกฤติ ๑๐.๘๗ ม. ต่ำกว่าจุดวิกฤติ ๗.๗๗ ม.  ระดับน้ำ ลดลง ๐.๖๒ เมตร

สถานการณ์ อุทกภัย ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

              ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพิจิตรได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทั่วทุกพื้นที่แล้ว     ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  จังหวัดพิจิตรจึงขอยุติการรายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                   

ข้อมูลความเสียหาย

สรุปพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม (ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ถึงปัจจุบัน)

                   สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “นกเตน” (NOCK – TEN) ปกคลุมภาคเหนือ ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ช่วงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เป็นต้นมา ทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้เกิดน้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร

พื้นที่ประสบภัย            12 อำเภอ  85 ตำบล    815 หมู่บ้าน  3 เทศบาลเมือง  43,398 ครัวเรือน  (บ้านพัง 5 หลัง) เสียชีวิต 53 ราย
พื้นที่เกษตร                พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 602,103 ไร่  (นาข้าว  558,400 ไร่  พืชสวน 11,385 ไร่ 
พืชไร่ 32,318 ไร่)    บ่อปลา  6,250 บ่อ
เส้นทางคมนาคม          ชำรุด 203 สาย (ทางหลวงแผ่นดิน 14 สาย      ทางหลวงชนบท 35 สาย)  ท่อระบายน้ำ 9 แห่ง
โรงเรียนถูกน้ำท่วม        จำนวน  142  แห่ง  / วัด  จำนวน 143 แห่ง /ที่พักสงฆ์ 5 แห่ง
สถานบริการสาธารณสุข  จำนวน 26 แห่ง  (รพ.สต. 23 แห่ง  สสอ. 1 แห่ง  รพ. 2 แห่ง)

รายชื่อผู้เสียชีวิต

ลำดับที่

อำเภอ

ชื่อ-สกุล

อายุ

ที่อยู่

สาเหตุการเสียชีวิต

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

 

9.

10.

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

 

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

นายชูชีพ อำภา

นายชุชาติ มุ่มมีศรี

ด.ช.ธรรมรัตน์  ปิ่นทอง

ด.ญ. สุพรรณสา  กลิ่นเกสร

ด.ช. ศุภกิตติ์  ปู่เณรน้อย

นายอานนท์  คล้ายผูก

น.ส.สุทธินี  พัดฉา

นายเชาว์  นาน้อย

 

นายสุด  บัวโต

นายแล  สมบูรณ์

49 ปี

41 ปี

14 ปี

13 ปี

14 ปี

26 ปี

49 ปี

56 ปี

 

43 ปี

75 ปี

35 ม.7 ต.วังจิก

ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ

191 ม.6 ต. เนินสว่าง

52/1 ม.2 ต. ทุ่งใหญ่

14 ม.2 ต. วังสำโรง อ.ตะพานหิน

15/1 ม.7  ต.โพธิ์ประทับช้าง

120/1 ม.8 ต.เนินสว่าง
153 ม.9 ต. ทุ่งใหญ่

 

62/1  ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ

301 ม.3 ต. โพธิ์ประทับช้าง

เสียชีวิตบริเวณบ้านพัก

เสียชีวิตบริเวณแม่น้ำยม

จมน้ำเสียชีวิต

จมน้ำเสียชีวิต

จมน้ำเสียชีวิต

ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
จมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณคลองส่งน้ำข้างทางหมู่ที่ 12  ต. ทุ่งใหญ่

ลื่นล้มคอหักจมน้ำเสียชีวิต

ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

 

สามง่าม

สามง่าม

สามง่าม

สามง่าม

สามง่าม

สามง่าม

สามง่าม

สามง่าม

สามง่าม

สามง่าม

นายบุญเกิด จันทร์แจ้ง

นายศักดิ์ชัย ภู่โพธิ์

ด.ช. พันธการท์ ดาราโชติ

ด.ช. สิรวิชญ์

นายภูมิ ม่วงเก่า

นายภิญโญ  เสมาแก้ว

นางชื้น  ธนะศรี

นายจรูญ  ทองเงิน

นายทิ้ง  พ้องพงษ์ศรี

นายวรากร  นุชมี

47 ปี

59 ปี

7 ปี

6 ปี
46 ปี

28 ปี

88 ปี

40 ปี

64 ปี

34 ปี

ม.6 ต.กำแพงดิน

ม.12 ต.รังนก

ม.12 ต.รังนก

ม.12 ต.รังนก
27 ม.7 ต.กำแพงดิน

44  ม.11 ต. สามง่าม

22 ม.7 ต. สามง่าม

72 ม.1 ต.กำแพงดิน

151/2 ม.7 ต.สามง่าม

256/132 ถ. มนตรีสุริยะวงศ์

ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี

เสียชีวิตบริเวณประตูน้ำ

ออกหาปลา เรือล่ม กลางทุ่งนา

เสียชีวิตพร้อมนายศักดิ์ชัย

เสียชีวิตพร้อมนายศักดิ์ชัย
เสียชีวิตบริเวณบ้านพัก

จมน้ำเสียชีวิตบริเวณทางเข้าบ้านตนเอง

ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

จมน้ำเสียชีวิต

จมน้ำเสียชีวิตบริเวณกลางทุ่งนาในหมู่บ้าน

พลัดตกจากราวสะพานสายกำแพงดิน-ห้วยห้าง (บริเวณบ้านหนองบัว) จมน้ำเสียชีวิต

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ตะพานหิน

นายไพโรจน์ ทีตารักษ์

นายวีระพัฒน์ สุขคุ้ม

นางบังอร ชื่นชอบ

นางหรี่  กุลประดิษฐ์

น.ส.เพชรจนาถ  มหาพัน

นายทิม  วงศ์เคน

นายพิพัฒน์พงศ์  แก้วอ่วม
นายพันธ์  โคตุมล

ด.ช.ชาญชัยชนะ  สีวัน

53 ปี

23 ปี

48 ปี

82 ปี

28 ปี

55 ปี

21 ปี
42 ปี

3 ปี

ม.1 ต.งิ้วราย

ม.8 ต.งิ้วราย

ม.8 ต.งิ้วราย

ม.10 ต.ดงตะขบ

ม.8 ต. หนองพะยอม

61 ม. 10 ต. ดงตะขบ

92  ม.3  ต. งิ้วราย

 

15/1 ม.6 ต. ไผ่หลวง

เสียชีวิตบริเวณทุ่งนา

ตกน้ำบริเวณทุ่งนา

พบศพลอยน้ำมา

พบศพจมน้ำเสียชีวิต

พบศพจมน้ำเสียชีวิต

พบศพจมน้ำเสียชีวิต

พลัดตกน้ำขณะออกไปหาปลา
ถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิต

จมน้ำเสียชีวิต

30.

31.

32
33.
34.

35.

36 .
37 .

38.

39.

40.

เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร

เมืองพิจิตร

นายดาวเรือง ดีสันเที๊ยะ

ด.ช.ภูวดล  ภูมิชาติ

ด.ช.กิตติพัทธ์  ตังนู
นายวิจิตร  พูนเกิด

นายปรีชา  กวยทวิมล

นายยนตการ  เอี่ยมลำพันธ์

นายค้ำ  ทิวาลัย

นายสมจิตร  โตเอี่ยม
นายไล้  ทองเพ็ง

นายมนัส  เที่ยงทอง

น.ส.ยุพา  สุดงาม

41 ปี

9 ปี

9 ปี
41 ปี

33 ปี

16 ปี

48 ปี

62 ปี
46 ปี

55 ปี

34 ปี

ม.4 ต.ย่านยาว

115 ม.3  ต.โรงช้าง

20 ม.3 ต. โรงช้าง
48 ถ. ฝั่งสถานีรถไฟ ต.ในเมือง
5 ม.3 ต. ท่าหลวง

165 ม.8 ต.รังนก อ.สามง่าม

15 ม.13 ต. ป่ามะคาบ

14 ม.4 ต. ท่าฬ่อ
21 ม.3 ต.ท่าฬ่อ

42/1 ม.7 ต. ป่ามะคาบ

278 ม.5 ต. ท่าฬ่อ

เสียชีวิตบริเวณบ้านพัก

ถูกน้ำพัดพาเสียชีวิต

ถูกน้ำพัดพาเสียชีวิต
ถูกน้ำพัดพาเสียชีวิตหลังบ้านพักอาศัยตนเอง

ถูกน้ำพัดพาเสียชีวิตจากสาเหตุเรือล่ม

ถูกน้ำพัดพาจมน้ำเสียชีวิต

ถูกน้ำพัดพาเสียชีวิตบริเวณข้างบ้านพักอาศัยตนเอง

ถูกน้ำพัดพาเสียชีวิต
จมน้ำเสียชีวิต

ถูกน้ำพัดพาเสียชีวิตบริเวณทุ่งนา

จมน้ำเสียชีวิตบริเวณหนองโรง

41.
42.

43.

44.

45.

โพทะเล

โพทะเล

โพทะเล

โพทะเล

โพทะเล

นายจีรานุวัฒน์ บัวบาน

นายอนันต์  อ่องเภา

นายส่งศักดิ์  เทพไทย

นายสมศักดิ์  ตันทร
ด.ช.ธรรมรัตน์  นุ่นงาม

32 ปี

37 ปี

49 ปี

54 ปี
14 ปี

ม.2 ต.บ้านน้อย

ม.1 ต. ท่าบัว

88 ม. 10 ต. ท้ายน้ำ

16 ม.8 ต. ท่าเสา
82/2 ม.1 ต. ท้ายน้ำ

เสียชีวิตบริเวณกลางทุ่งนา

พลัดตกคลองชลประทาน

จมน้ำเสียชีวิตบริเวณทางเดินเข้าบ้านตนเอง

จมน้ำเสียชีวิตในบ่อน้ำหลังบ้านพักอาศัย
จมน้ำเสียชีวิต

46.

47.

 

บางมูลนาก

บางมูลนาก

 

นายชัยวัฒน์  อรุณรักษ์

นายไชยารัตน์  ขุนพรหม

50 ปี

41 ปี

27 ม. 1 ต.หอไกร

87/2 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท

จมน้ำเสียชีวิตในบ้านพัก

จมน้ำเสียชีวิต

48.

49.

ดงเจริญ

ดงเจริญ

นายบุญมี  บุญมาก

นายจวน  แพจันทร์

62 ปี

48 ปี

43 ม.3  ต.ห้วยพุก

75 ม.4 ต.ห้วยพุก

จมน้ำเสียชีวิต

ดักข่ายที่ลำเหมือง  ข่ายพันห่วงยาง

50.

วชิรบารมี

นายทวน  สิงห์ลอ

64 ปี

7/3 ม.6 ต.หนองหลุม

จมน้ำเสียชีวิต

51.

52.

บึงนาราง

บึงนาราง

นายสำเลย  โพธิ์ทอง

นายสมพร  แก้วระย้า

48 ปี

42 ปี

169 ม.8 ต.บางลาย

250 ม.2 ต. แหลมรัง

จมน้ำเสียชีวิต

ออกไปหาปลาแล้วจมน้ำเสียชีวิตบริเวณทุ่งนา

53.

วังทรายพูน

ด.ญ.ศศิธร  ใจเที่ยงธรรม

12 ปี

ม.5 ต. หนองพระ

จมน้ำเสียชีวิต

 

รายชื่อเส้นทางที่รถผ่านไม่ได้

ลำดับที่

ทางหลวง

ตอน

ระหว่าง กม. - กม.

วันที่น้ำท่วม

การจราจร

ทางขาด

ระดับน้ำ

หมายเหตุ

 

หมายเลข

 

 

เริ่ม

ลด

ผ่านได้/ไม่ได้

ใช้เส้นทางใด

สูง

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

การให้ความช่วยเหลือ

1. แจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 353,120 ชุด
ประกอบด้วย     มูลนิธิราชประชาฯ  สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ  ผู้แทนพระองค์เจ้าศรีรัตน์ฯ  มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก  มูลนิธิมิราเคิล  ออฟ ไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอบลรัตน์ฯ    สภากาชาด  กิ่งกาชาด    จังหวัดพิจิตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์  กองกำกับการตำรวจชายแดนที่ 31  จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  พุทธอุทยานฯ  ธนาคารออมสิน  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร  มูลนิธิปอเต็กตึ้ง  มูลนิธิร่วมกตัญญู  บริษัทคูโบต้า  ช่อง 3  ธ.ก.ส.  วิทยุชุมชนพิจิตร  เทสโก้โลตัส  อ.ส.ม.ท. ร่วมกับบริษัทกระทิงแดง
2. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โปรดเกล้าฯให้นายดำรง  รัตนพานิช  รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษนำถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และนำหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการแก่ประชาชนอำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
3. กระทรวงพาณิชย์  โรงไฟฟ้าชีวมวล  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์  แจกจ่ายน้ำดื่ม 2,200 ขวด  ข้าวสาร 1,000 ถุง           
   ไข่ไก่ 3,000 ฟอง
4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเรือท้องแบน ขนาด 12-14 ที่นั่ง จำนวน 30 ลำ เรือพาย 2 ที่นั่ง                                                                                       
   จำนวน 223 ลำ สุขาเคลื่อนที่ 59 หลัง  ส้วมกล่องกระดาษฉุกเฉิน  1,300 ชุด  ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง  รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน
5. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร  สนับสนุนเจ้าหน้าที่ (ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)  12 คน  รถผลิตน้ำดื่ม  1 คัน  รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน  รถบรรทุก 6 ล้อ  1 คัน  เรือท้องแบน  11 ลำ  เรือเล็กพร้อมพาย 16 ลำ  เครื่องยนต์เรือหางสั้น 4 เครื่อง  เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว  1 เครื่อง  เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว  1 เครื่อง  สุขาเคลื่อนที่  15 หลัง  เสื้อชูชีพ  40 ตัว
6. จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์จัดกำลังพล 62 นาย  รยบ. 6 ตัน 2 คัน  เรือท้องแบน 3 ลำ ช่วยเหลือในการอำนวย   ความสะดวกให้แก่ประชาชน
7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 3 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ
8. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย และยานพาหนะ สนับสนุนการสัญจร                             
   ของราษฎรผู้ประสบภัย                      
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
10. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จัดสรรเงินทดรองช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอละ 1 ล้านบาท จำนวน 12 อำเภอ
11. จังหวัดพิจิตร มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต รายละ 25,000 (สมาชิก) 50,000 บาท (หัวหน้าครอบครัว)  
12. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 30,000 บาท      
13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต. ทุกแห่ง ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 71 หน่วย  632 ครั้ง  ผู้รับบริการ 82,125 ราย  ให้สุขศึกษา 85,441 ราย  และได้มีการสนับสนุนยาชุดน้ำท่วม  ยาแก้น้ำกัดเท้า  และรองเท้าเลปโตฯ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

14. ชมรมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ “เขลางค์นคร” มอบน้ำดื่ม  เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบภัยจังหวัดพิจิตร
15. สำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท
16. มูลนิธิปอเต็กตึ้งมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาท
17. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 แห่ง ตั้งโรงครัวประกอบอาหารจัดเลี้ยงผู้ประสบภัย
18. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙  พิษณุโลก ได้แจกน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิจิตร จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร  สนับสนุนชุดผลิตน้ำประปาสนามพร้อมใส่รถบรรทุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร  และสนับสนุนชุดผลิตน้ำประปาสนามผลิตน้ำแล้วบรรจุขวดขาว จำนวน ๖๒,๕๐๐ ลิตร