Phichit THAI / ENGLISH
ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
::HOME:: เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

 

 
 
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2551

 

 
 

ประวัติการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

                    การแข่งขันเรือยาว เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาติมาหลายยุคหลายสมัย   สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีของวัดท่าหลวง เริ่มตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมทัสสี-มุนีวงศ์ (เอี่ยม) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง และเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประมาณ พ.ศ. 2450 แข่งขันติดต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัยของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระฑีฆทัสสี-มุนีวงศ์(ไป๋  นาควิจิตร) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระฑีฆทัสสีมุนีวงศ์ เป็นเจ้าอาวาส       การกำหนดงานจัดงานแข่งขันเรือกำหนดตามวันทางจันทรคติคือวันขึ้น  6  ค่ำ  เดือน  11  ของทุกปี     ภายหลังน้ำในแม่น้ำน่านลดลงไวเกินไปไม่เหมาะสมจะแข่งขันเรือยาวจึงเปลี่ยนมาเป็นวันขึ้น   6  ค่ำ เดือน 10  และจัดแข่งขันเพียงวันเดียว

                    การแข่งขันเรือยาวของวัดท่าหลวง ประชาชนให้ความสนใจมาชมงานอย่างคับคั่งล้นหลามตลอดมา เพราะวัดท่าหลวงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรเพียงวัดเดียวเท่านั้น  เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นผู้จัดสนับสนุน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (สมัยก่อนเรียกผู้ว่าราชการ ว่า ข้าหลวง หรือ พ่อเมือง) สิ่งที่จูงใจอีกอย่างหนึ่ง คือ  ภายในวัดท่าหลวงมีพระพูทธรูปทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง    คือ   หลวงพ่อเพชร  สมัยเชียงแสนสิงห์ 1  รุ่นแรก  ขนาดหน้าตักกว้าง  2  ศอก  6  นิ้ว   เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดพิจิตร     และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อประชาชน มาชมการแข่งขันเรือยาวแล้วได้มีโอกาสนมัสการ  และปิดทององค์หลวงพ่อเพชรด้วยมือของตนเองด้วย(เมื่อหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถหลังเก่าที่หลวงพ่อเอี่ยมสร้างด้วยไม้สักเกือบทั้งหลัง) ได้อนุญาตให้ปิดทองที่องค์จริงได้ ต่อมา   พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระฑีฆทัสสีมุนีวงศ์ (ไป๋ นาควิจิตร) เมื่อ พ.ศ. 2492 ได้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรไปประดิษฐานเหนือพระแท่นฐานชุกชี แล้วลงลักปิดทองเรียบร้อยทั้งองค์   แล้วห้ามประชาชนปิดทององค์จริง เพราะว่าจะทำให้เสียความงามพระพุทธลักษณะ ปัจจุบันประชาชนให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเพชรทั่วประเทศไทยแล้ว  แม้วันปกติพระอุโบสถที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชรก็ไม่ว่างจากสาธุชนที่มานมัสการ ผู้ที่มาเที่ยวเมืองพิจิตร หรือมาชมงานแข่งขันเรือยาวประเพณี หากยังไม่ได้ไปนมัสการองค์หลวงพ่อเพชร ผู้นั้น ชื่อว่ายังมาไม่ถึงเมืองพิจิตร และวัดท่าหลวง เพราะว่าหลวงพ่อเพชรเป็นจุดรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร

                    ในการจัดรางวัลการแข่งขันเรือยาวประเพณีนั้น  ในสมัยหลวงพ่อเอี่ยมและต้นสมัยหลวงพ่อไป๋นั้น จัดผ้าห่มหลวงพ่อเพชรพับใส่พานให้เป็นรางวัลชนะเลิศ     และรองชนะเลิศแก่เรือยาวเมื่อเรือยาวลำใดได้ผ้าห่มหลวงพ่อเพชรไปแล้ว    จะพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง   จะนำผ้ารางวัลนั้นพันไว้ที่โขนเรือ    โดยถือว่าเป็นสิริมงคลแก่เทือกเรือ (ฝีพาย) ของตน ภายหลังคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผ้าห่มหลวงพ่อเพชรเป็นของสูง   การนำผ้าห่มของหลวงพ่อเพชรไปพันที่โขนเรืออาจไม่เหมาะสม  จึงยกเลิกเสีย แล้วจัดทำธงที่มีภาพหลวงพ่อเพชรเป็นรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแทน  ต่อมา  ได้ทำธงแบบนี้ให้เป็นอนุสรณ์แก่เรือที่เข้าร่วมแข่งขันทุกลำ

                    การแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิจิตร  ณ  วัดท่าหลวง    ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ลำดับคือ  เพิ่มวันแข่งขันจากหนึ่งวันมาเป็นสองวัน  เพราะเรือยาวประเภทต่าง ๆ  ที่เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี  และเพื่อความเป็นธรรมแก่เรือที่เข้าร่วมแข่งขัน  ได้จัดเพิ่มเรือยาวขนาดกลาง  ขึ้นมาอีกขนาดหนึ่ง    รวมเป็น  3   ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก ฝีพายไม่เกิน  30  คน  ขนาดกลางฝีพาย  ไม่เกิน 40  คน   ขนาดใหญ่ฝีพายไม่เกิน   55  คน  แต่ละขนาดแยกเป็น   2   ประเภท  คือ ประเภท  ก  และประเภท ข  ประเภท  ก  คือ  การแข่งขันเรือยาวทั่วไป  โดยเชิญจากทุกจังหวัดที่มีเรือยาวเข้าร่วมแข่งขัน  ส่วนประเภท  ข นั้น เราจะเชิญเฉพาะเรือยาวที่อยู่ในจังหวัดพิจิตร  เท่านั้นกำหนดวันแข่งขันจากวันจันทรคติ  คือวันขึ้น  6  ค่ำ  เดือน 10 มาเป็นวันสุริยคติ  คือ  เสาร์  อาทิตย์ ของต้นเดือนกันยายนทุกปี

                    ในปี    พ.ศ. 2524   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ    พระราชทานถ้วยรางวัล   เนื่องในการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิจิตร  ทั้ง  3  ประเภท  คือ ประเภทเรือยาวใหญ่ ขนาด 55 ฝีพาย    ประเภทเรือยาวกลาง ขนาด 31-40 ฝีพาย  และประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย     นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ฯ      หาที่สุดมิได้   ถ้วยรางวัลที่พระองค์ พระราชทานมานี้ได้สร้างความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร และ คณะกรรมการผู้จัดงาน หลังจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้พระราชทาน ถ้วยรางวัลแก่คณะกรรมการผู้จัดงานมานั้นแล้ว   ได้สร้างความสนใจแก่ประชาชนผู้มาชมงานเป็นอย่างยิ่งเพราะเรือยาวส่งเข้าแข่งขันมากขึ้นและประชาชนมาชมงานมากขึ้น รายได้จากการจัดงาน  ก็มากขึ้นมีผลให้เงินสุทธิของงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

                    เมื่อการจัดงานแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิจิตรเสร็จเรียบร้อย  แต่ละปีจะมีรายได้สุทธิเป็นจำนวนเท่าใด   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร       ก็จะนำรายได้สุทธิจากงานนั้นส่วนหนึ่งถวายวัดท่าหลวง    ทางวัดได้นำเงินจำนวนนี้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดท่าหลวง   คือ   บูรณะกุฏิสงฆ์  อีกส่วนหนึ่งจะใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ เช่น  รายได้จากการจัดงานในปี  2538 -  2539  ปีเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษก  ได้นำเงินขึ้นทูลเกล้า ฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ    โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศรัย  จำนวนเงินถึง  3  ล้านบาท และการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปี 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดพิจิตรได้นำเงินรายได้จากการจัดงานขึ้นทูลเกล้าฯถวาย อีก จำนวน 3 ล้านบาท

                    ท่านที่มาชมงานแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิจิตร     ที่ได้สละปัจจัยบำรุงงาน(ซื้อบัตรผ่านประตู) ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีส่วนบำรุงสาธารณกุศลในจังหวัดพิจิตรและได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม  การกีฬาแข่งขันเรือยาวประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป  สำหรับปีนี้  จังหวัดพิจิตรจะจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันที่  5  -  7  กันยายน  2551  ท่านจะได้ชมขบวนเรือพยุหยาตราจำลองทางชลมารคที่สวยงามตระการตา หนึ่งในสยามของงานแข่งเรือ  การแข่งขันเรือยาวที่สนุกสนาน  เร้าใจ จากการประชันฝีพายเรือ ถึง 4 ประเภท  และยังได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจาก โครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   อีกด้วย

คำขวัญเมืองพิจิตร
“ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน”

 

 
 

กำหนดการ
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประจำปี 2551 จังหวัดพิจิตร
  ลำน้ำน่าน  หน้าวัดท่าหลวง  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร
วันที่ 5 - 7  กันยายน  2551

……………………..…………
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551
 
  เวลา 09.00 น. - ชมนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วน สวนสนุกและมหรสพ
 

   *   การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของฝาก เช่น ส้มโอท่าข่อย ฝรั่งแป้นสีทอง ส้มโอกวน มะขามแก้ว
        พืชผักผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ  สินค้าหัตถกรรม
   *   คาราวานสินค้า/อาหาร ราคาถูก

  เวลา 09.30 น.

- ชมการแข่งขันเรือยาวภายในจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

  เวลา 19.00 น. - ชมการแสดงดนตรี ฟรีคอนเสิร์ต
   
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551
 
  เวลา 06.30 น. - เปิดการจำหน่ายบัตรผ่านประตู
  - ชมนิทรรศการฯ
  เวลา 08.30 น.

- ประธานในพิธี คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดและผู้มีเกียรติพร้อมกัน
   ณ  ปะรำพิธี หน้าวัดท่าหลวง

  เวลา 09.00 น. -  ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ประกอบด้วย
   เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ,
   เรือพาลีรั้งทวีป, เรือสุครีพครองเมือง, เรือครุฑเหิรเห็จ , เรือครุฑเตร็จไตรจักร และเรือยาวที่เข้าแข่งขัน
   ทุกลำเคลื่อนขบวนจาก บริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรถึงหน้าปะรำพิธี
  -  เจ้าหน้าที่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ จากเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ
  -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่อัญเชิญ ถ้วยพระราชทานฯ ไปวางที่
   แท่นหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
  -  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
  -  ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ตัดริบบิ้น ปล่อยแพรลูกโป่ง วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พร้อมจุดพลุ
  เวลา 09.45 น. -  เครื่องบินโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และพลร่มดิ่งพสุธา
  -  พิธีกร กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ
  -  เริ่มการแข่งขันเรือยาวประเพณี รอบคัดเลือก
  -  ประกวดส้มโอ และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
  -  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
  เวลา 19.00 น. -  ชมการแสดงดนตรี ฟรีคอนเสิร์ต
   
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551
 
  เวลา 06.30 น. -  เปิดการจำหน่ายบัตรผ่านประตู
  -  ชมนิทรรศการฯ
  เวลา 08.00 น. -  เริ่มการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นวันที่สอง  รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ
  เวลา 13.00 น. -  พิธีการออกสลากกาชาดบริเวณเวทีกลาง
  เวลา 16.00 น. -  เรือยาวทุกประเภทพร้อมกัน ณ บริเวณปะรำพิธี
  -  ประธานในพิธีปิด มอบถ้วยรางวัล และรางวัลอื่น ๆ
  -  ประธานพิธีปิดกล่าวปิดงาน - จุดพลุ
   

-----------------------------------

 
 
รางวัลการแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร
----------------------------------
 

1. ประเภทเรือยาวใหญ่ (41 – 55 ฝีพาย)

 
-
ชนะเลิศ  ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล จำนวน  200,000 บาท
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  จำนวน  100,000 บาท           พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  จำนวน   60,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล  จำนวน   40,000 บาท            พร้อมโล่
 

2. ประเภทเรือยาวกลาง  (31 – 40 ฝีพาย)

 
-
ชนะเลิศ  ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล จำนวน  100,000 บาท
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  จำนวน   60,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  จำนวน   40,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล  จำนวน   20,000 บาท            พร้อมโล่
  3.ประเภทเรือยาวเล็ก (30 ฝีพาย)
 
-
ชนะเลิศ  ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล จำนวน  50,000 บาท
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  จำนวน   40,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  จำนวน   30,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล  จำนวน   20,000 บาท            พร้อมโล่
 

4. ประเภทเรือยาวใหญ่ ภายในจังหวัดพิจิตร (41 – 55 ฝีพาย)

 
-

ชนะเลิศ  ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราสัญลักษณ์งานเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
พร้อมเงินรางวัล  จำนวน  30,000 บาท

 
-
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  จำนวน   20,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  จำนวน   15,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล  จำนวน   10,000 บาท            พร้อมโล่
  5. ประเภทเรือยาวใหญ่ ก2   (เรือที่แพ้ในรอบ 8 ลำ)
 
-
ชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลของ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
พร้อม
เงินรางวัล จำนวน  40,000 บาท
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  จำนวน   30,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  จำนวน   20,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล  จำนวน   10,000 บาท            พร้อมโล่
  6. ประเภทเรือยาวเล็ก ก 2   (เรือที่แพ้ในรอบ 8 ลำ)
 
-
ชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลของ นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร
พร้อมเงินรางวัล จำนวน  20,000 บาท
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  จำนวน   15,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  จำนวน   10,000 บาท            พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล  จำนวน    5,000 บาท             พร้อมโล่
 

7. ประเภทเรือยาวจิ๋ว  (12  ฝีพาย)

 
-
ชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลของพระราชวิจิตรโมลี เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  จำนวน  8,000 บาท               พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  จำนวน   6,000 บาท              พร้อมโล่
 
-
รองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล  จำนวน   4,000 บาท              พร้อมโล่
     

***************************

รวมเงินรางวัลทุกประเภท   1,013,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 
     
 

ทะเบียนการรับรางวัลถ้วยพระราชทานงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร(ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย)


ประจำปี

ชื่อเรือ/ทีมเรือ

ที่อยู่เรือ/เจ้าของเรือ

หมายเหตุ

2524

ศรพรหมมาศ

วัดวังกลม  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

 

2525

แม่พิกุลทอง

วัดบึงตะโกน  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

 

2526

แม่ขวัญมงคลทอง

วัดราชช้างขวัญ  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

 

2527

แม่ขวัญมงคลทอง

วัดราชช้างขวัญ  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

 

2528

ศรีอยุธยา

วัดจุฬามณี  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา

 

2529

พรพระเทพ

วัดบางทราย  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

 

2530

เทพนรสิงห์ 88

วัดเสาให้  อ.เสาให้  จ.สระบุรี

 

2531

ศรสุวรรณ

วัดสุวรรณราชหงษ์  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง

 

2532

พรภูไท

กรมสรรพาวุธ  กองวัตถุระเบิด  จ.พระนครศรีอยุธยา

 

2533

ขุนเพ่ง

วัดยางคอยเกลือ  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

 

2534

เทพนรสิงห์ 88

วัดเสาให้  อ.เสาให้  จ.สระบุรี

ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
ได้รับถ้วยพระราชทาน
เป็นกรรมสิทธิ์

2535

เทพนรสิงห์ 88

วัดเสาให้  อ.เสาให้  จ.สระบุรี

2536

เทพนรสิงห์ 88

วัดเสาให้  อ.เสาให้  จ.สระบุรี

2537

ขุนเพ่ง

วัดยางคอยเกลือ  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

 

2538

บันเทิงทัพนาวา

บ้านเลขที่ 123/21  ต.อรัญญิก  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

 

2539

เทพจุฬาภรณ์

บ้านเลขที่ 14/1 ม.5 แขวงกระทุ่งราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 

2540

เบียร์สิงห์ 88

วัดเสาให้  อ.เสาให้  จ.สระบุรี

 

2541

ศรีรัตนโกสินทร์

บ้านเลขที่ 31  ม.2  ต.องค์รักษ์  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง

 

2542

ศรีรัตนโกสินทร์

บ้านเลขที่ 31  ม.2  ต.องค์รักษ์  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง

 

2543

เทพส่องแสง

บ้านเลขที่ 81  ต.บ้านกลาง  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี

 

2544

ศรทอง

บ้านเลขที่ 26/4  ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
ได้รับถ้วยพระราชทาน
เป็นกรรมสิทธิ์

2545

ศรทอง

บ้านเลขที่ 26/4  ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

2546

ศรทอง

บ้านเลขที่ 26/4 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

2547

เทพทองคำ

บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

2548

เทพทองคำ

บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

2549

สาวดวงแก้ว

บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 11 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

 

2550

ศรทอง

บ้านเลขที่ 26/4 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

 

 

ทะเบียนการรับรางวัลถ้วยพระราชทาน งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร (ประเภทเรือยาวกลาง 31-40 ฝีพาย)


ประจำปี

ชื่อเรือ/ทีมเรือ

ที่อยู่เรือ/เจ้าของเรือ

หมายเหตุ

2524

ประกายเพชร

วัดวังจิก  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
ได้รับถ้วยพระราชทาน
เป็นกรรมสิทธิ์

2525

ประกายเพชร

วัดวังจิก  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

2526

ประกายเพชร

วัดวังจิก  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร

2527

ขุนไกร

วัดหงษ์สาวาส  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

 

2528

เทพปทุม

วัดโบสถ์  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี

 

2529

เทพชมพู

วัดบางมูลนาก  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร

ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
ได้รับถ้วยพระราชทาน
เป็นกรรมสิทธิ์

2530

เทพชมพู

วัดบางมูลนาก  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร

2531

เทพชมพู

วัดบางมูลนาก  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร

2532

แม่มัททรี

วัดบางทราย  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

 

2533

แม่มัททรี

วัดบางทราย  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

 

2534

เทพสร้อยทอง

เทศบาลเมืองพิษณุโลก  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

 

2535

แม่มัททรี

วัดบางทราย  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

 

2536

เทพสร้อยทอง

เทศบาลเมืองพิษณุโลก  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

 

2537

เบียร์สิงห์ 2

บ้านเลขที่ 5  ม.3  ต.เสาไห้  จ.สระบุรี

ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
ได้รับถ้วยพระราชทาน
เป็นกรรมสิทธิ์

2538

เบียร์สิงห์ 2

บ้านเลขที่ 5  ม.3  ต.เสาไห้  จ.สระบุรี

2539

เบียร์สิงห์ 2

บ้านเลขที่ 5  ม.3  ต.เสาไห้  จ.สระบุรี

2540

เจ้าแม่วันทอง

นายธวัช  อ่อนฤทธิ์  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์

 

2541

เทพรัตนะ

บ้านม่วง  ต.ในเมือง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา

 

2542

ขุนรัตนาวุธ

บ้านเลขที่ 41/1  ม.4  ต.บางแก้วฟ้า  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

 

2543

เทพศิริพร 2

กองบิน 46  ต.อรัญญิก  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก

 

2544

เทพศิริพร

บ้านเลขที่ 167 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

 

2545

ไกรทอง

บ้านเลขที่ 1/14  ถ.บุษบา  ต.ในเมือง  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

 

2546

ชัยนาจ 2

บ้านเลขที่ 41/7 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
ได้รับถ้วยพระราชทาน
เป็นกรรมสิทธิ์

2547

ชัยนาจ

บ้านเลขที่ 1/24 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

2548

ชัยนาจ

บ้านเลขที่ 1/24 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

2549

ไกรทอง

บ้านเลขที่ 409 หมู่ที่ 1 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

 

2550

โชคอุทัย

บ้านเลขที่ 83/5 หมู่ที่ 3 ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

   
 

ทะเบียนการรับรางวัลถ้วยพระราชทาน งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร (ประเภทเรือยาวเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย)


ประจำปี

ชื่อเรือ/ทีมเรือ

ที่อยู่เรือ/เจ้าของเรือ

หมายเหตุ

2524

มังกรทอง

วัดท่านา อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

2525

เลิศลอยฟ้า

วัดหาดมูลกระบือ  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
ได้รับถ้วยพระราชทาน
เป็นกรรมสิทธิ์

2526

เลิศลอยฟ้า

วัดหาดมูลกระบือ  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

2527

เลิศลอยฟ้า

วัดหาดมูลกระบือ  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

2528

เทพประสิทธิ์

วัดมะขาม  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี

 

2529

เทพประสิทธิ์

วัดมะขาม  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี

 

2530

เทพพญาครุฑ

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ

 

2531

เทพนครชัย

วัดประชานารถ  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
ได้รับถ้วยพระราชทาน
เป็นกรรมสิทธิ์

2532

เทพนครชัย

วัดประชานารถ  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

2533

เทพนครชัย

วัดประชานารถ  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

2534

อัศวเทวี

วัดบางพลี  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

 

2535

แม่รัตนสิงห์

วัดบางพลี  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

 

2536

ศรีพนาวัลย์ 1

เขตลาดบูรณะ  กรุงเทพฯ

 

2537

เบียร์สิงห์

บ้านเลขที่ 5  ม.3  ต.เสาไห้  จ.สระบุรี

 

2538

เบียร์สิงห์

บ้านเลขที่ 5  ม.3  ต.เสาไห้  จ.สระบุรี

 

2539

เทพสไบทอง

สุขาภิบาลบางบ่อ  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ

 

2540

มงคลสาคร

นายพัลลภ ทะแก้วพันธุ์  ต.บางไผ่  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร

 

2541

เจ้าแม่ประดู่เงิน

บ้านเลขที่ 29  ม.3  ต.บางโคลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

 

2542

เจ้าแม่ประดู่เงิน

บ้านเลขที่ 29  ม.3  ต.บางโคลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

 

2543

อินทรีย์ทอง

บ้านเลขที่ 83  ม.5  ต.ยางตาล  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์

 

2544

อินทรีย์ทอง

บ้านเลขที่ 83/5  ม.3  ต.ยางตาล  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์

 

2545

นำสุราษฎร์

เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี

 

2546

เทพหทัยยุทธ

บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

 

2547

เทพหทัยยุทธ

บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

 

2548

เทพประทานพร

บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

2549

เทพประทานพร

บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

2550

จันทร์เจ้า

บ้านเลขที่ 21/5 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

รายชื่อเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำปี  2551 จังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน  2551
ณ  ลำน้ำน่าน  หน้าวัดท่าหลวง  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
************************************

     

1. ประเภทเรือยาวใหญ่ (41 – 55ฝีฝาย) จำนวน 16 ลำ ได้แก่

     
1.เรือศรทอง(แชมป์ปี 2550) วัดวังกลม        อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
2.เรือศรพรหมมาศ                วัดวังกลม        อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
3.เรือพญาชาลวัน  สิงฆ์นาวา 1        อบต.ไผ่ขวางอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
4.เรือแม่ขวัญทอง                วัดราชช้างขวัญ(อบต.ปากทาง) จังหวัดพิจิตร
5.เรือเพชรสยาม                วัดกำแพงดิน   อำเภอสามง่าม   จังหวัดพิจิตร
6.เรือเจ้าพ่อภูหวาย                อบต.น้ำก่ำ   อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม
7.เรือเทพราชันย์ดำ                อบจ.นครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.เรือสิงห์ประทุม                วัดฉาง     จังหวัดปทุมธานี
9.เรือเทพนรสิงห์88 อำเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุรี
10.เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง กองทัพเรือสัตหีบ     จังหวัดชลบุรี
11.เรือเทพไพทูรย์ กองบิน 46    จังหวัดพิษณุโลก
12.เรือเอกชัยนาวา  อบต.ก้วนวัน  จังหวัดหนองคาย
13.เรือเทพส่องแสง วัดเจดีย์หอย   จังหวัดประทุมธานี
14.เรือพรพระใส อำเภอเมือง    จังหวัดหนองคาย
15.เรือเทพธรรมรัตน์ อำเภอเมือง      จังหวัดปทุมธานี
16.เรือ อบจ.นครสวรรค์  อบจ.นครสวรรค์    จังหวัดนครสวรรค์
 

2. ประเภทเรือยาวกลาง (31 – 40 ฝีพาย) จำนวน 12 ลำ ได้แก่

        1.เรือประกายเพชร วัดวังจิก    จังหวัดพิจิตร
        2.เรือไกรทอง                 วัดหัวดง        อำเภอเมือง         จังหวัดพิจิตร
        3.เรือพญาชาลวัน สิงห์นาวา 2          วัดดาน(อบต.ไผ่ขวาง)         จังหวัดพิจิตร
        4.เรือแม่ศรีสยาม                 วัดหอไกร อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร
        5.เรือเจ้าแม่บัวคำ                 อบต.บางลาย อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร
        6.เรือโชคอุทัย(แชมป์ปี  2550)         อำเภอเมือง    จังหวัดอุบลราชธานี
        7.เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน                 กองทัพเรือ     กทม.
        8.เรือเทพ 12 ราศี                 วัดราษฎร์เจริญ  อ.บางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก
        9.เรือเจ้าแม่วันทอง                         วัดตะเคียนเลื่อน   จังหวัดนครสวรรค์
        10.เรือเทพปทุม                 วัดโบสถ์    จังหวัดปทุมธานี
        11.เรือแม่มัทรี                 วัดบางทราย    จังหวัดพิษณุโลก
        12. นางคำผึ้ง                                   จังหวัดอุบลราชธานี

 

3. ประเภทเรือยาวเล็ก (30 ฝีพาย) จำนวน 16 ลำ ได้แก่

1.จันทร์เจ้า (แชมป์ปี 2550)  วัดศาลเจ้า   จ.ปทุมธานี
2. เทพประทานพร          วัดหอมเกร็ด   จ.นครปฐม
3. เทพหทัยยุทธ์         อำเภอเสาให้   จ.สระบุรี        
4. เพชรสุพรรณ         อบต.สะเดียง   จ.เพชรบูรณ์
5. พรพระแก้ว         วัดพระนอนจักรสีห์  จ.สิงห์บุรี       
6. เพ็ชรนภา         วัดหัวดงเหนือ เก้าเลี้ยว   จ.นครสวรรค์
7. เทพทัฟฟ้า         กองบิน 46    จ.พิษณุโลก               
8. สาวน้อยแสนสวย         อบต.วัดพริก   จ.พิษณุโลก
9. สาวเมืองเพชร         อำเภอท่ายาง   จ.เพชรบุรี        
10. เจ้านาง                                 จ.อยุธยา
11. เพชรจำปาทอง         อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จ.พิจิตร
12. เกรียงไกรสยาม         วัดหอไกร    จ.พิจิตร
13. ศรีธารา                 วัดท่าฬ่อ   จ.พิจิตร       
14. สิงห์รุ่งโรจน์         อำเภอเมือง    จ.พิจิตร
15. เจ้าพระยาบรรพต         อบต.ปากทาง   จ.พิจิตร                       
 16. จอมเลิศ                 วัดหาดมูลกระบือ  จ.พิจิตร

 

 
ประเภทเรือภายในจังหวัดพิจิตร  
1. ประเภทเรือยาวใหญ่ภายในจังหวัดพิจิตร (41 – 55ฝีฝาย) จำนวน 6 ลำ
(แข่งขันในวันที่ 5 กันยายน 2551และนำคู่ชิงชนะเลิศไปแข่งขันในวันที่ 7 กันยายน 2551)
        1. เรือขมินทอง         วัดหัวดง  อำเภอเมือง   จ.พิจิตร
        2. เรือพรพระเจ้าเสือ         เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง    จ.พิจิตร
        3. เรือแม่พิกุลทอง         วัดบึงตะโกน      จ.พิจิตร
        4. เรือขุนเพ่ง         วัดยางคอยเกลือ     จ.พิจิตร
        5.เรือพญาราชสีห์         วัดหาดมูลกระบือ                 จ.พิจิตร
        6. เรือรักไทย                วัดท่าฬ่อ อำเภอเมือง                 จ.พิจิตร
******************************************

ตารางการแข่งขัน
          ยังไม่มีข้อมูล

ผลการแข่งขัน
          ยังไม่มีข้อมูล

Update ข้อมูลล่าสุด ได้ที่นี่  >>>>CLICK<<<<

ข่าวความเคลื่อนไหว
          1. แข่งเรือยาวพิจิตรยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพิ่มประเภทและวันแข่งขัน เอาใจแฟน บึ้ด จ้ำ บึ้ด
          2. พิจิตร อัดฉีดเงินรางวัลเรือยาวปีนี้กว่า 1 ล้านบาท ฝีพายจ้ำสนุกแน่
          3. พิจิตรแถลงข่าวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ฝีพายสนั่นคุ้งน้ำ 5-7 ก.ย. นี้
          4. เรือยาวชื่อดังกว่า 60 ลำ ทั่วประเทศร่วมประชันฝีพายชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่พิจิตร

พัฒนาโดย  สำนักงานจังหวัดพิจิตร  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000  
 โทร/โทรสาร 0-5661-1318   612319  โทร/โทรสาร(มท)16729 1672