08/05 2564

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด