Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 25

      ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564

ดาวน์โหลด

 

ลงประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564