09/28 2564

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ประเมินครั้งที่ 2) โดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานวิเ

      ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ประเมินครั้งที่ 2) โดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      (พนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร)

ดาวน์โหลด