09/28 2555

ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556

ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556

คลิ๊ก!! เพื่อดาวน์โหลด