Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 184
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2561 161
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 239
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมกราคม 2561 327
แบบฟอร์ม PMQA 259
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 282
คู่มือ ITA 2561 ระดับจังหวัด 202
แบบฟอร์ม ITA การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 209
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนธันวาคม 2560 262
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ITA 206