Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 125
ประกาศ คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 3004/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 157
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาคม 2560 148
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกันยายน 2560 176
ประกาศ คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 295
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 341
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนสิงหาคม 2560 182
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 245
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 511
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 741