Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ก.ย.๕๖ - ธ.ค.๕๖ (แก้ไข) 448
หนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1011/ว1 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557 เรื่อง กฎ กพ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 1922
ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2557 640
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 419
ประกาศผลการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐ " 1104
เอกสารคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 721
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 460
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 327
แผนปฏิบัติราชการ ปี 58 - 61 ฉบับปรับปรุง 15 พ.ย. 56 1232
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 475