Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพิจิตร 467
หนังสือรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรในประเทศ 407
เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 465
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2556 475
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2556 473
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจังหวัดพิจิตร 1338
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา ๓ วันทำการ 555
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2556 639
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา ๓ วันทำการ 1744
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2556 902