Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 445
ประกาศผลการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐ " 1133
เอกสารคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 747
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 477
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 342
แผนปฏิบัติราชการ ปี 58 - 61 ฉบับปรับปรุง 15 พ.ย. 56 1253
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 508
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 1517
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ 534
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 496