Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 453
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๖ 475
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 611
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 495
ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพิจิตร 758
หนังสือรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรในประเทศ 474
เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 543
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2556 518
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2556 531
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจังหวัดพิจิตร 1393