Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สำเนาสรุปคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) 1929
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร พฤษภาคม 2557 1701
ข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2557 1537
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2282
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร เม.ย.57 1078
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร มีนาคม 2557 561
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 603
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ก.พ.57 476
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด และประกาศอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นในแต่ละศาลที่ได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 508
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ม.ค.57 730