Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 785
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 649
ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพิจิตร 2006
หนังสือรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรในประเทศ 674
เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 750
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2556 708
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2556 722
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจังหวัดพิจิตร 1593
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา ๓ วันทำการ 806
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2556 924