Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐ " 1803
เอกสารคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 1061
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 621
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 546
แผนปฏิบัติราชการ ปี 58 - 61 ฉบับปรับปรุง 15 พ.ย. 56 1444
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 656
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 1983
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ 774
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 638
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 668