Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2559 116
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 76
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 350
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนธันวาคม 2559 127
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 108
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาคม 2559 179
คำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 1970/2559 เรื่องระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร 149
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 150
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกันยายน 2559 198
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนสิงหาคม 2559 140