Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ให้ไปทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค 2217
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร กรกฎาคม 2557 875
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร มิถุนายน 2557 1183
สำเนาสรุปคำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) 1745
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร พฤษภาคม 2557 1482
ข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2557 1285
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1937
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร เม.ย.57 789
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร มีนาคม 2557 379
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 367