Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐ " 979
เอกสารคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 624
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 435
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 302
แผนปฏิบัติราชการ ปี 58 - 61 ฉบับปรับปรุง 15 พ.ย. 56 1203
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 391
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 1268
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ 473
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 422
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 384