Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 5 เรื่อง 4
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการติดต่อประสานงาน 7
แจ้งประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อประสานงาน จำนวน 4 หน่วยงาน 5
ข่าว สคบ. 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ซื้อของออนไลน์อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา 2. ศูนย์บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ ผู้ป่วย 3. แปรงสีฟัน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 10
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2564 MU Social Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021) 12
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ของสถาบันพระปกเกล้า 32
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช 2564 และร่วมทำบุญบริจาคจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 14
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 24
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2564 28
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสือของ อบต.ศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 16