Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจาเดือน สิงหาคม 2561 14
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2561 49
ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2561 36
การขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 หลักสูตร SCGI Master Program 35
ประชาสัมพันธ์หนังสือ "นกในบึงสีไฟ" 37
โครงการ "Chalawan Running Half Matathon 2018" 34
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน) 41
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 90
โครงการอาหารกลางวัน สพป. พิจิตร เขต 2 72
เพลง "สดุดีจอมราชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 128