Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 หลักสูตร 2
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 2 หลักสูตร (ใบสมัครและแบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิน) 2
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 4
การแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดพิจิตร 93
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564 5
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 4
ข่าว สคบ. เรื่อง เช็คทัวร์ให้ดี...ก่อนตกเป็นเหยื่อ 3
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ของธนาคารออมสิน 3
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ เรื่อง "ถอดรหัส : การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีทุจริตคอร์รัปชั่น" 8
ข่าว สคบ. จำนวน 4 เรื่อง 1.ความปลอดภัยของผักและผลไม้ในเทศกาลกินเจ 2.ฉลากสินค้า...ทาไมถึงสาคัญต่อผู้บริโภค? 3.ระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบการลงทุนจัดคอร์สสัมมนา 4.ระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง 14