Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อเรื่อง "ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล" 2
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม2563 8
เอกสาร/สื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย ประจำปี 2563 ประเด็น "สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง" 9
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2563 (ผังรายการ) 22
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีวัดภาวะแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 9
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ผังรายการ) 12
ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และลุ้นรับของรางวัล 32
แจ้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สวมเลขทะเบียนและแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง 18
ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องคิดให้ดีก่อน หากไม่อยากติหนี้บัตรเครดิต 2) เรื่องดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่ 3) เรื่องฟ้าทะลายโจร พระเอกขี่ม้าขาวสู้ไวรัสโควิด-19 จริงเหรอ? 25
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม2563 43