Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจังหวัดพิจิตร จัดทำจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท ภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร(ด้านหน้า)

      สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจังหวัดพิจิตร จัดทำจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท ภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร(ด้านหน้า)

      โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป