Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช 2564 และร่วมทำบุญบริจาคจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช 2564 และร่วมทำบุญบริจาคจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ดาวน์โหลด