10/08 2564

ข่าว สคบ. 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ซื้อของออนไลน์อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา 2. ศูนย์บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ ผู้ป่วย 3. แปรงสีฟัน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ข่าว สคบ. 3 เรื่อง ได้แก่
1. ซื้อของออนไลน์อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา
2. ศูนย์บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ ผู้ป่วย
3. แปรงสีฟัน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ดาวน์โหลด