Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ขอเชิญชมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๖

ขอเชิญชมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๖

     ขอเชิญชาวพิจิตรติดตามชมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ทางช่อง ๙ ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๙.๓๐ น. โดยเนื้อหารายการจะมีพิธีกร คุณพุทธชาด พงษ์สุชาติ หรือ คุณ ตุ๊ยตุ่ย ไปพบประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด/นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแต่ละจังหวัด ให้เป็นผู้พาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดและจ่ายตลาดมาประกอบอาหารรับประทาน จึงใคร่ขอเชิญชวนชาวพิจิตรติดตามรายการดังกล่าว