Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ผังรายการ) 4
ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และลุ้นรับของรางวัล 17
แจ้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สวมเลขทะเบียนและแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง 8
ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องคิดให้ดีก่อน หากไม่อยากติหนี้บัตรเครดิต 2) เรื่องดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่ 3) เรื่องฟ้าทะลายโจร พระเอกขี่ม้าขาวสู้ไวรัสโควิด-19 จริงเหรอ? 15
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม2563 36
การติดต่อราชการกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 37
ชื่อที่อยู่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งย้ายที่ทำการไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ 37
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 38
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)(เปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติม) 45
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 46