Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง ตรวจสอบและการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ" 39
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยละเอียด" 20
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 49
การแสดงรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (งบจังหวัดพิจิตร และ งบสำนักงานจังหวัดพิจิตร) 39
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 44
ขอเชิญรับชมงาน "Digital Government Awards 2019" ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live "DGAThailand" 85
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2562 116
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2562 102
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 104
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 75