Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม) และ สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร รายปี 2558 104
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 154
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่น 2 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 175
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ 146
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2558 158
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร 212
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง" 786
เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 167
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 148
ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 182