Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์สรุปข้อมูลข่าวกรณีเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ ส่งผลทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้ 160
ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว 160
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร 154
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ "เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับำบเหน็จรายเดือน" 143
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2561 154
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับรางวัลฉลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561 142
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 129
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 143
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 275
ชุดเฉพาะกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนจากแก็งค์ทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ 149