Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง ตรวจสอบและการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ" 85
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยละเอียด" 59
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 88
การแสดงรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (งบจังหวัดพิจิตร และ งบสำนักงานจังหวัดพิจิตร) 60
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 67
ขอเชิญรับชมงาน "Digital Government Awards 2019" ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live "DGAThailand" 132
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2562 142
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2562 150
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 157
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 97