Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการบ้าน ธอส. - กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยราชการ ครั้งที่ 12 471
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 596
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนเมษายน 2559 406
ประชาสัมพันะ์เชิญชวนบุคลากรเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 376
โครงการประชาสัมพันธ์ "ลำพูนเมืองวัฒนธรรมนำสู่อาเซียน" ประจำปีงบประมาณ 2559 428
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ "พระพุทธเจ้าสอนอะไร" โดยพระอาคารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ในวันที่ 31 พ.ค.59 เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ 414
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ 445
ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษย์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 349
เชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาน 2560 400
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559) 367