Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตรประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ 477
ขอเชิญชมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๖ 978
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ปี 2555 (มกราคม - ธันวาคม) 619
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม) 562
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ปี 2555 และ 2556 734
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร เดือนธันวาคม และไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2555 525
แผ่นพับการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 3783
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 624
คัดเลือกหน่วยงานของรัฐ (หนึ่งจังหวัดหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 589
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ก.พ. 2556 462