Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
"สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดพิจิตร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๕๕" 1516
รานงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตรประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ 507
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 513
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๖ (เมษายน - มิถุนายน) 631
การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ ๑ 626
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 529
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 434
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 498
วารสารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน 499
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำยมตอนล่าง ปี ๒๕๕๕ 669