Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เชิญชวนท่องเที่ยวบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์ "เดินป่า ท่องไพร หัวใจสีเขียว" 354
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กันยายน 353
หนังสือ การดำเนินโครงการเน้นหักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (โครงการ "เมืองสวย น้ำใส") 1176
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2558 758
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2557 486
แผ่นบันทึกข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom Up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ฉบับ 1818
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 496
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2557 (เมษายน - มิถุนายน) 497
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2557 1168
ขยายเวลารับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวด "โครงการพี่น้ำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๗" 491