Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2555 2428
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 716
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33 rd ACRS 2012 527
คำแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 1563
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ส.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 945
รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลัง เดือนสิงหาคม 2555 615
สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดพิจิตร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2553 692
ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร วันที่ 2 กันยายน 2555 2819
ข่าวประชาสัมพันธ์และสถานการณ์ที่สำคัญที่ผ่านมา 1005