Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รานงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตรประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ 552
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 1242
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๒" 1545
"สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดพิจิตร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๕๕" 1720
รานงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตรประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ 607
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 614
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๖ (เมษายน - มิถุนายน) 702
การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ ๑ 715
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 641
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 489