Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การเรียนรู้การปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Action Learning) ณ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 73
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 127
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2562 118
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 104
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 154
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 141
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 188
ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 142
การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี 2562 161
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 153