Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5 106
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 99
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 6 106
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 81
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2560 168
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 134
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 20 109
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 142
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 88
ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน 112