Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" 163
หนังสือ พิจิตร จังหวัดคุณธรรม 169
ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ของ สคบ. 167
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจาเดือน กันยายน 2561 151
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 148
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 155
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจาเดือน สิงหาคม 2561 155
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2561 251
ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2561 247
การขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 หลักสูตร SCGI Master Program 270