Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5 173
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 147
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 6 198
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 135
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2560 297
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 217
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 20 173
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 192
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 124
ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน 199