Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว 275
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร 328
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ "เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับำบเหน็จรายเดือน" 216
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2561 224
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับรางวัลฉลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561 211
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 242
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 264
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 389
ชุดเฉพาะกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนจากแก็งค์ทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ 273
คู่มือประกอบ ITA 2561 457