Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" 188
หนังสือ พิจิตร จังหวัดคุณธรรม 206
ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ของ สคบ. 203
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจาเดือน กันยายน 2561 175
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 167
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 170
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจาเดือน สิงหาคม 2561 183
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2561 282
ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2561 285
การขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 หลักสูตร SCGI Master Program 308