Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญรับชมงาน "Digital Government Awards 2019" ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live "DGAThailand" 199
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2562 173
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2562 192
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 236
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 135
การเรียนรู้การปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Action Learning) ณ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 98
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 151
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2562 145
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 145
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 192