Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาม 2559 114
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 144
ประชาสัมพันธ์เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 251
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร เรื่อง รับโอนข้าราชการ 155
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 193
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบันชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 151
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน) 135
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 176
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชนฯ หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 6 172
โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 123