Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลส่งขลา ครั้งที่ 59 ประจำปี 2561 284
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 443
ประชาสัมพันธ์สรุปข้อมูลข่าวกรณีเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ ส่งผลทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้ 364
ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว 376
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร 461
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ "เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับำบเหน็จรายเดือน" 292
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2561 292
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับรางวัลฉลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561 318
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 328
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 375