Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะหน่วยงานทั้งภาครัฐ - เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

     

     เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2558 นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางทองพิน  ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะหน่วยงานทั้งภาครัฐ - เอกชน และประชาชนทั่วไป  ร่วมกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน รวมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายพระราชสดุดี  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ออกบูทบริการเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำสมุนไพร  ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 3,000 แก้ว ณ  บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร

 

 

ภาพและเนื้อข่าว
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร