Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี 2558

     

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2558 นางทองพิน  ขันอาสา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร  จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ  ประจำปี  2558 และสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร  โดยมีนายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุมวรพงศ์  โรงแรมมีพรสวรรค์  แกรนด์ โฮเทล แอนด์  รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 คน

 

 

 

 

 

ภาพและเนื้อข่าว
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร