Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการ ชาวพิจิตรอาสาพาเด็กอิ่มท้อง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา

    

      เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2558  นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   นางทองพิน  ขันอาสา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร  ร่วมกับนายนิกร  พิลึกเรืองเดช  ปลัดอำเภอบึงนาราง พร้อมคณะ  ร่วมโครงการ ชาวพิจิตรอาสาพาเด็กอิ่มท้อง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบรถจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งทอง เพื่อใช้เป็นพาหนะ ให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด (อำเภอบึงนาราง) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500.-บาท  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

 

 

 

ภาพและเนื้อข่าว
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร