Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ได้ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ”

    

     เมื่อวันที่  20 สิงหาคม  2558 นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  นางทองพิน  ขันอาสา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ  ได้ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ” ณ  วัด(พระธาตุ)ตลุกหิน  หมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  โดยดำเนินกิจกรรม คือ 1.ออกหน่วยบริการประชาชนมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่  จำนวน  186  ราย  2.มอบชุดนักเรียน ให้แก่เด็กนักเรียน  จำนวน  100  ราย 3. มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน  จำนวน  10  ราย

 

 

 

 

ภาพและเนื้อข่าว
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร