Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2558

หนังสือเชิญประชุมพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 3-58

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งผลพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 3-58

ดาวน์โหลด

แบบสรุปการจัดซื้อ ในเกณฑ์ 3-58

ดาวน์โหลด

แบบสรุปการจัดซื้อ งบอุดหนุนท้องถิ่น 3-58

ดาวน์โหลด

รายงานผลการประชุมพิจารณาจัดหาคอมฯ ครั้งที่ 3/58

ดาวน์โหลด