08/06 2557

ติดต่อ ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ 056-615763

 

 

ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร