Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

  • ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพิจิตร

    ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่ีองดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

    บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

  • ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย

    ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ที่มา : คลังข่าวมหาดไทย

 

 

 

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

======================================================

*************************************** 

การให้บริการเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร อาจเข้าถึงไม่ได้เป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 จะมีการปรับปรุงระบบการให้บริการเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร

อาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

***************************************

======================================================

 

**********************************************************************

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ

ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

****************************************************************

 

 

จังหวัดพิจิตร Phichit Province

หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.2/ว 2958 ลงวันที่ 29 ธ.ค.57 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการปะชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลด

ข่าวสารจังหวัดพิจิตร