04/22 2558

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

หนังสือ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ

 

 

ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์ 056-611378