09/05 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรรับอรุณ กิจกรรมสภากาแฟ (ชาละวัน) และร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร