10/11 2560

โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช