Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การดำเนินงานของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร และเอกสารเผยแพร่

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าว สคบ. จำนวน 4 เรื่อง 1. สคบ.เปิดตัว OCPB Connect 2.เช็คทัวร์ให้ดี..ก่อนตกเป็นเหยื่อ 3.ระวัง!โดนหลอกร่วมลมทุน 4.รู้ทัน..คำโฆษณาเกินจริง 3
แจ้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สวมเลขทะเบียนและแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง 11
แบบรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร 40
ข่าว สคบ. 1.โควิด-19ระบาด ระวังร้านทองฉวยโอกาสกดราคาเอาเปรียบผู้บริโภค 2.ประกันภัยโควิด-19 เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า 79
ข่าว สคบ. เรื่องคัมภีร์สำหรับมือใหม่ในการตรวจรับคอนโด , เรื่องซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้บางทีก็ชำรุด และเรื่องดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่ 71
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 226
บัญชีรายชื่อผู้ประสานงานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพฯ 661
ชุดเฉพาะกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนจากแก็งค์ทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ 912
แบบรายงานประจำวัน การรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อของนายกรัฐมนตรี 13 มิถุนายน 2560 - 13 ธันวาคม 2560 566
สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 – 29 พฤศจิกายน 2560 590