12/19 2560

ศูนย์ดำรงธรรมพิจิตร รับร้องเรียนบ่อนการพนันยาเสพติด ตำรวจ-ทหาร จับนักพนันได้ 10 ราย พร้อมเก็บกู้ลูกจรวด 2 ลูก และกระสุนปืน ค. 105

ศูนย์ดำรงธรรมพิจิตร รับร้องเรียนบ่อนการพนันยาเสพติด ตำรวจ-ทหาร จับนักพนันได้ 10 ราย พร้อมเก็บกู้ลูกจรวด 2 ลูก และกระสุนปืน ค. 105

 

การดำเนินงาน