Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ส่วนราชการเมืองชาละวันประชุมประจำเดือนแก้ปัญหาชุมชนรอบเหมืองทอง แจงแผนแก้ปัญหามีครบครัน ฝ่ายชาวบ้านเผยปัญหาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งการทำงานยังล่าช้า ผัดวันประกันพรุ่ง

ส่วนราชการเมืองชาละวันประชุมประจำเดือนแก้ปัญหาชุมชนรอบเหมืองทอง แจงแผนแก้ปัญหามีครบครัน ฝ่ายชาวบ้านเผยปัญหาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งการทำงานยังล่าช้า ผัดวันประกันพรุ่ง

 

ดาวน์โหลด