12/19 2560

ตรวจเลือดผู้ได้รับผลกระทบเหมืองทองพิจิตร ก่อนสรุปข้อเท็จจริง

ตรวจเลือดผู้ได้รับผลกระทบเหมืองทองพิจิตร ก่อนสรุปข้อเท็จจริง

 

ดาวน์โหลด