12/19 2560

ทหารและศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน อสม.ทำงานนอกหน้าที่เรียกประชุมชาวบ้านขอสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน อ้างแจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ทำชาวบ้านสับสน

ทหารและศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน อสม.ทำงานนอกหน้าที่เรียกประชุมชาวบ้านขอสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน อ้างแจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ทำชาวบ้านสับสน

 

ดาวน์โหลด