Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง คือ 1."ข้อความโฆษณา" เรื่องใกล้ตัวที่อาจไม่รู้ 2.จองรถแล้วไมได้รถ แถมถูกหักเงินจอง 3.ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จ

ข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง คือ

1."ข้อความโฆษณา" เรื่องใกล้ตัวที่อาจไม่รู้

2.จองรถแล้วไมได้รถ แถมถูกหักเงินจอง

3.ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จ

ดาวน์โหลด